Regularna konserwacja urządzeń dźwigowych pozwala na utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz wydłuża ich żywotność. Dobra konserwacja i serwis urządzeń to gwarancja satysfakcji wszystkich użytkowników, którzy mogą polegać na niezawodności urządzeń dźwigowych. Firma RW LIFT posiada wyszkolony oraz doświadczony personel techniczny oraz wszelkie wymagane uprawnienia umożliwiające naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych, a także przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznej.

 
NASZ SERWIS

 
    
 
POGOTOWIE DŹWIGOWE

      + 48 531 110 000        +48 531 220 000
       ZAUFAJ NAM... TAK JAK ZAUFALI NAM INNI...
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM !

NASZE REFERENCJE:

     

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. "o dozorze technicznym", a także z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. "w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego" każde urządzenie dźwigowe musi zostać objęte uprawnioną konserwacją. Konserwacja urządzeń to obowiązek nałożony ze względów bezpieczeństwa.

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych prowadzona przez naszą firmę jest wykonywana zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN/EN-81.1, PN/EN-81.2 a także zgodnie z instrukcjami konserwacji producenta.Za wyborem naszej firmy przemawiają następujące fakty:
  • mamy dostęp do oryginalnych części zamiennych
  • znamy know-how dzięki szkoleniom producenckim
  • posiadamy dostęp do wszelkich niezbędnych instrukcji
  • dbamy o bezawaryjną pracę, dokonując regularnych przeglądów
    i planowych wymian zużytych części